APW Apusi Wae – Waljinah

imagebam.com
Waljinah bersama Karawitan Banto dkk menghadirkan lagu-lagu jawa versi jaipong pada album APW Apusi Wae [Lokananta CDJ-180].

nDisik-ndisik mas dolanan apel
Sakikine mas dolanan pelem
nDisik-ndisik mas yen nyawang sebel
Sakikine digandheng gelem
[Apewe, Turi2 Putih, Mojang Sumedang, Pilih2 Tebu, Sandhang Pangan, Panjerina, dan Instrumental Jamong, Kelap-Kelip, Jaranan dan Walang Kekek].

9 Comments

Filed under Musik, tembang jawa

9 Responses to APW Apusi Wae – Waljinah

 1. Smith Vitapharm

  Good afternoon, Sir. Saya di Indonesia sangat menyukai lagu-lagu langgam jawa waljinah. Salam kenal. Smith Vitapharm. Asal saya dari kota Zwartewaterland, Province Overijssel, Belanda. Saya sudah tinggal Indonesia 2tahun. Ok. Saya jika diperbolehkanakan meminta lagu koleksi APW, karena saya senang berbahasa jawa. OK. Terimakasih, maturnuwun

  • Good Night, Mr. Smith Vitapharm
   Salam kenal kembali dan terima kasih kepercayaannya terhadap Sukoasih.
   Saya sebagai warga Indonesia merasa malu, kenapa tembang keroncong langgam jawa yang asli milik bangsa ini kurang diminati oleh warganya sendiri, malah warga lain seperti Mr. Smith suka akan lagu-lagu jawa seperti dari Waldjinah.
   Permintaan koleksi APW dari Waldjinah akan saya penuhi, bahkan lagu-lagu dari Waldjinah lainnya yang original bisa dipesan di Sukoasih ini.
   Nah album APW bisa di download kesini, Mr. Smith

   • Smith Vitapharm

    Hello..
    Kenapa harus malu? Langgam jawa memang Ok. Mulai banyak anak Indonesia yang suka Jawa. Optimis saja, Bapak. Hehehehehe..
    Terimakasih, untuk diperbolehkan saya mendapatkan lagu APW. OK, memang bapak ada lagu waljinah apa saja? Hampir semua walkjinah di sukoasih sudah saya download. Terimakasih lagi, bapak.
    Email saya tidak valid bapak, malas membuat yahoo. Hehehe

 2. Nani W

  Selamat malam Mr Smith Vitapharm, salam kenal. Selamat bergabung dengan pondok Sukoasih. Saya harap anda “kerasan” (what’s the meaning of “kerasan” in English?), karena pondok ini menyediakan hiburan/lagu2 yang mayoritas original.
  Saya terpana, kagum dan heran karena anda senang dengan Bahasa Jawa. Sampai sejauh mana? Jika berkenan, mohon ceritakan asal muasalnya. Thank you, Terima kasih, Matur nuwun

  • Smith Vitapharm

   Matur nuwun, dhumateng Ibu Nani W.
   Punapa, nggih? Jarang ngagem bahasa inggris.. Hehehe
   Boten sah terpana, kagum, punapa malih heran, Ibu Nani. Kathah rencang kaula ingkang remen Jawa.
   Anggen kulla ngupadi ngelmi babagan jawa dereng jangkep. Nembe babagan tingkatan basa, aksara jawa, lan ugi tata upacara adat versi Ngayogja kaliyan Surakarta.
   Mula bukanipun, kula ing pawiyatan dipunparingi brosur promosi kitha ngayogja, ngantos sakpunika betah wonten Indonesia. Hehehe

   • Nani W

    Waduuuuh, sangsaya cingak, gumun lan mongkog raosing manah. Bp Smith anggenipun paring waluyan lan nampi pitepangan kula ngagem Basa Jawi jangkep. Kula rumaos lingsem lho, sinaosa tiyang Jawi ananging babagan ilmu kok panjenengan langkung mumpuni. Syukur alhamdulillah dene panjenengan rumaos betah lenggah wonten ing Indonesia. Sa-menika lenggah/manggen wonten ing pundi ? Solo? Jogja?

    Mugi2 anggen kita sesambetan /pasederek-an lumantar Sukoasih saged langgeng. Kula piyambak, ugi Pak Wandi (ingkang kagungan pondok Sukoasih menika) asli saking Solo, ananging sampun dangu manggen ing Jakarta

   • Hi, bahasa jawanya begitu faseh sekali, bahkan saya sendiri kalau untuk boso alus sudah lupa-lupa ingat.
    Mr. Smith, untuk lagu dari Waldjinah lainnya bisa disebutkan lagu apa saja, siapa tahu koleksi saya tersedia.

    • Smith Vitapharm

     Punika ugi nembe sinau, Bapak. Punapa kemawon ingkeng wonten gandheng-ceneng kaliyan waljinah kula kerssa. Matur nuwun

 3. Smith Vitapharm

  Matur nuwun, Ibu Nani. Anggen kawula punika sinau basa jawa dereng jangkep sanget, nembe dhasar-dhasar kawruh kemawon. Kula kinten mboten prelu panjenengan lingsem, mangga sami-sami ngangsu kawruh, supadhos budaya jawa saget mekar ngrembaka. Kula wonten Ngayogja, asring ugi dhateng Salakarta.
  O nggih, mekaten. Ameen, ameen.. Matur nuwun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.