Djangan Terong – Orkes Krontjong Nada Pratindina

Djangan Terong bersama Orkes Krontjong Nada Pratindina pimpinan Soejatman, produksi Lokananta ACI-008.

imagebam.com

Pada album ini hadir beberapa penyanyi kondang seperti Ismanto, S. Bekti (Djangan Terong), Muljani, S. Harti, Hernijati dan Surono. Dengan lagu-lagunya Djangan Terong, Ela-Alo, Obat Kuat, Tak Impekake, Sari Gadung, mBangun Tresno, Sam Pek Ing Thay, Kalpika Trsna, Djanaloka Wujung, Lha Wong Kowe dan Kalinjamat. [Link unduh kesini]

4 Comments

Filed under Musik, tembang jawa

4 Responses to Djangan Terong – Orkes Krontjong Nada Pratindina

 1. Nani W

  Sugeng dalu pak Wandi, ing album Jangan Terong menika kula remen sanget saged mireng malih swantenipun Surono (pemeran Petruk WO Sri Wedari). Kejawi punika ugi remen kaliyan Sam Pek Eng Tay, sinaosa radi benten kaliyan ingkang dipun sekar-aken Waljinah wonten ing album Timun Mas.

  Kemutan kaliyan Pak Martinus (Bp Dekan kita) ? Kados dereng dangu “melanglang buana” mider2 ing Eropa lan dereng kepireng konduripun dateng Yogya, kok wekdal punika sampun bidal malih dateng Perth Australia. Ngendikanipuan : “Biasa bu, sade gineman”. Pak Martinus paring kabar kala siang rikala nengga pesawat wonten ing Bandara Sukarno-Hatta, sms kula waos rikala kula ugi nengga pesawat ing Adi Sucipto, bade wangsul Jkt.
  Nderek bingah lan rumaos mongkog dene salah satunggalipun kadang Sukoasih pinaringan amanah medar ilmu ngantos manca negari. Mugi2 pinaringan lancar bidal, dumugi lan konduripun mangke. Amiin

  • Priyayinya masih muda dengan gelar SSS. Jualan ilmu (sade gineman) untuk mahasiswa S2 di negeri orang lain. Hmm Hmm Hmm…

   • Nani W

    Gelar Pak Martinus S3, tapi saya tidak mau kalah kok pak , saya malah sudah S4 ( Saestu Sampun Sepuh Sanget ) hehehehe. Bagaimana dengan kadang Sukoasih lainnya ?

 2. Binasusilo

  Terima kasih pak atas lagu2nya
  saya mohon download yah untuk didengarkan diwaktu malam
  makasih mas wawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.