Gendhing Pahargyan Vol. 4

imagebam.com
Gendhing-gendhing seperti ini lazim untuk mengiringi upacara pernikahan adat Jawa. Beberapa gendhing tersebut  adalah :
1. Ldr. Mugi Rahayu [upacara krobongan]
2. Ldr. Singa2 [besan rawuh]
3. Ldr. Eling2 Kasmaran [sungkeman]
4. Lcr. Pancer Giro [atur pambagya]
5. Pathet Arum Sari – Gandamastuti [temanten putri lenggah]
#sang dyah ayu mijil saking puri, lampahiro alon-alon, o o o ………, saya wimbuh-wimbuh memanise, pepindhane kadya dewi Ratih, ……. #
6. Repen Slobog – Kembang Kapas – Ayak2 [mapag manten kakung]
7. Ldr. Gonjang Temanten [manten kakung rawuh]
8. Monggang – rerep Pangkur Tulak Balak [manten panggih]
9. Ktw. Gambuh [upacara bubak kawah]

Oleh karawitan Paguyuban Riris Raras Irama (PARRI) pimpinan Sardiman bersama swarawati Tantinah dan Sukesi


Gendhing pahargyan volume 1, 2 dan 3 menyusul. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.

5 Comments

Filed under Budaya, gendhing jawa, Musik

5 Responses to Gendhing Pahargyan Vol. 4

  1. Puspita dewi

    File nya tolong segera diunggah

  2. Puspita dewi

    Filenya tolong segera diunggah

  3. Puspita dewi

    Gimana cara mengunduhnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.