Gending Aneka Langgam – Karawitan Studio RRI Surakarta

Aneka langgam-langgam jawa oleh Karawitan Studio RRI Surakarta, diantaranya Ngelam-Lami, Ali-Ali, Caping Gunung, Larabranta, Wuyung, Yen Ing Tawang, Ngimpi, Resepsi.

5 Comments

Filed under gendhing jawa, Musik, tembang jawa

5 Responses to Gending Aneka Langgam – Karawitan Studio RRI Surakarta

 1. Niku taun pinten, Pak?

 2. Sugeng Dalu [parak enjing] Kamas Wandi;
  matur nuwun, “Gending Aneka Langgam – Karawitan Studio RRI Surakarta” sampun kula laras. Wah… saestu saged kangge tamba kangen. Nyuwun pangapunten kula dangu mboten, sowan dalemipun Kamas Wandi 🙂 😀

  • Sugeng ugi Rakamas Wijono, dangu mboten pinanggih (suwe ora jamu). Panyuwun kula mugi tansah pinayungan karaharjan. Momong anak putu kanthi suka lan basuki.
   Nyuwun gunging samudra pangaksami, wit sakedap malih sampun wulan suci.

   • Inggih Rakamas Wandi, kula ugi nyuwun dipun apunten sedaya kalepatan, mugi kalilakna dipun lebur wonten wulan Sya’ban menika,. Kanthi mekaten anggen kita nindakaken Shaum saged kalambaran manah ingkkang wening, saengga kita kalebet tiyang ingkang taqwa. Aamiin ya Rabbal’alamin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*