Gending Ayun Ayun Gobjog

Gending Ayun-Ayun lahir di abad 18 atau kurang lebih tahun 1820 an pada masa Paku Buwana V. Ayun-Ayun merupakan komposisi gending karawitan jawa klasik yang menceritakan tentang seorang yang sedang jatuh cinta, seorang yang mengayun-ayun yang mempunyai perasaan senang.
Seiring perkembangan seni budaya, oleh para seniman gending ayun-ayun garap klasik kemudian digarap ke menjadi ayun-ayun gobjog, dan terakhir garap lagi menjadi ayun-ayun tanjung gunung.
Berikut gending ladrang Ayun-Ayun |permintaan Mas T.A. Priyonggo|

Ayun ayun gobjog gawe gumun tekun
Sarwa rukun akeh kang kayungyun
Dadi sarana iku datan jemu
Nyawiji ing panemu condhong ing kalbu.

AyunAyun Tanjung Gunung:
>Rino wengi, aku tansah ngayun-ayun, sesinome tanjung argo, anguyun ayun panggalih.
>Lir mulat randhu kang kenthar, aku kang sedyo nututi, mring bathari Supadmi, eseme lir sepet madu.
>Dasare ambudaya, ingudi murih lestari, kang wus nyoto, lahir bathin condong roso.

Leave a Comment

Filed under Budaya, gendhing jawa, Musik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.