Paguyuban Karawitan Justisi Laras

Karawitan Justisi Laras deari Pengadilan Negeri Madiun dengan pimpinan Soekarno, SH bersama swarawati pesinden Tukinem dan Tugini.
1. Gdh. Budheng-Budheng, Dhandhanggula Turulale, Ldr. Sarayuda Pelog 6
2. Bawa Sekar Ageng Maduretna dhawah Gdh. Lobong, Kinanthi Jurudemung, Sinom Puspanjala, Ldr. Lobong, Ktw. Sekarteja Slendro Manyura
3. Bawa Sekar Ageng Langenkusuma dhawah Gdh. Kembang Gayam, Kembang Kates Pelog 6
4. Bawa Puspamadya dhawah Gdh. Lebda Jiwa, Ktw. Mijil Sulastri Pelog Barang

1 Comment

Filed under gendhing jawa, Musik

One Response to Paguyuban Karawitan Justisi Laras

  1. ananto kusumo

    haloo . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.