Panyandra Kirab Kasatriyan pada Pahargyan Pengantin

Usai dilangsungkan Kirab Kanarendran [iringan gendhing Langengita Srinarendra], adi cara selanjutnya yaitu Kirab Kasatriyan (ganti busana). Kedua pengantin kembali menuju memasuki sasana pawiwahan.

“Dupi wus purna nggenya gantos busana, dening Sang SubaManggala, Sri panganten sarimbit gya kaderekaken miyos saking panti busana wangsul manjing sasana pahargyan” 

Jalannya kirab kedua pengantin diiringi gendhing Ketawang Subakastawa laras pelog nem.    [panyandra Kirab Kasatriyan]

8 Comments

Filed under Audio, Budaya, gendhing jawa, Musik

8 Responses to Panyandra Kirab Kasatriyan pada Pahargyan Pengantin

 1. ananto kusumo

  tempat yang sudah lama aku tinggalkan . . .

  haloo . . .

 2. ananto kusumo

  Apa kabar dengan mas Wandi.. Apa masih disini..

 3. Bambang

  Mas Wandi .. pa kabar

 4. Baik baik, lama gak pernah tegur sapa. Kangen rasanya. Semoga selalu diberikan kesehatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.