Panyandra Upacara Panggih Temanten

Paripurna pasrah panampining putra temanten kakung dening para ingkang piniji kanthi lulus rahayu nir ing sambekala. Dumugi wahyaning mangsa kala laksitaning upacara salajengipun inggih panggihing putra temanten sekalian.
Jengkaring putra temanten putri ingkang sarta panggihing putra temanten sekalian binarung ungeling gangsa Kodhok Ngorek kalajengaken Ketawang Larasmaya laras pelog pathet barang

Sumangga, nuwun… 😉

Leave a Comment

Filed under Audio, Budaya, gendhing jawa, Musik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.