Request

Di kanal atau halaman ini tempat request anda. Khusus untuk tembang2 lawas era 50-60 dan 70-an, dan lelagon atau gendhing-gendhing jawa.

Bagi yang membutuhkan gendhing-gendhing jawa untuk mengiringi acara dan prosesi pahargyan pengantin, saya bersedia untuk membantu dan menyediakan apa yang Anda perlukan.

Silahkan dan sumangga.

1,722 Responses to Request

 1. Soma Kancil

  Untuk anda yang belum punya lagu 1: SIGEMBALA SAPI – Mien Sondahk 2: DURI DALAM DADA – Chintami Atmanegara bisa diunduh DISINI

 2. Soma Kancil

  Mas Wandi, ini Jemur kainnya, maaf Burung Kenarinya sudah ucul, sangkarnya jebol, yang masih Burung Nuri, he he he
  JEMUR KAIN – Mien Sondakh
  BURUNG NURI – Hasnah Tahar

 3. Soma Kancil

  Mas Wandi kalo bisa logo Swara Kenanga di gadget sukoasih diganti dengan yang ini
  LOGO SKJ

 4. Soma Kancil

  Mas Wandi Silahkan dinikmati ocehan 1. BURUNG KENARI – Mien sondah 2. SIAPAKAH ITU – Didi diringi orkes Melati 3. juga ada RATNA SRI KAWEDAR – Edi Mulyono barang kali belum punyah KESINI

  • Ya benar ini Burung Kenari dari Mien Sondakh. Lagu karya M. Sagi ini juga didendangkan oleh Nana Saleh bersama orkes Simanalagi nya Jules Fioole. Dewi dan Suprapti juga menyanyikan dalam versi keroncong.

   Putih kuning laksana sutera
   Sungguh indah warnanya
   Sukar dicari bandingannya
   Burung kenari yang merdu suaranya, dst

 5. Soma Kancil

  Kalau SIAPAKAH ITU – Didi, apakah juga dinyanyikan oleh Bing Slamet, tapi judulnya Payung Fantasi?

 6. Supriyanto

  Dulu kalau tak salah ada Karso Bersaudara? mungkin salah satu judul lagunya Bela Negaraku, soalnya hanya capet-capet mampir di telinga?

 7. Supriyanto

  Benar penjenengan Mas,…tapi sayang di link tsb saya tdk dapat ngunduhnya

 8. MBAH JENGGOT

  Di pokok kiri bawah ada pesan GET IT HERE warna merah, klik saja, nanti anda akan dibawa ke MEDIAFIRE downlod file.

 9. Supriyanto

  Maturnuwun…sampun kersa minangkani panyuwunan kula.

 10. Supriyanto

  Dumateng para sutresna ingkang kagungan tembang dholanan lare-lare, kadhos tho…sluku-sluku bathok, jamuran, soyang, gethuk lindri, montor-montor cilik lan sak panungalipun ingkang original? menawi kagungan sumongga kersa dipun inggahaken. Maturnwun

  • sukoasih

   Ingkang baurekso Sukoasih wonten kagungan koleksi gending2 dolanan anak saking RRI Surakarta kados tho : Soyang, Sar-Sur Kulonan, Dele Kopong, Menthok2, Lir-Ilir Gumanti lsp.
   Dicobi meniko dolanan Soyang klik mriki, menapa kados niku ingkang dipun kersakaken Mas Supriyanto

 11. Supriyanto

  Kasinggihan…, Mz?! Sak menika wonten Ngayogyokarto hadiningrat salah satunggaling anggenipun memetri kabudayan (local wisdom) pinongka wujud kearifan lokal dipun guyengaken lumantar panggulowenthah lumantar Pendidikan Informal, Non-Formal lan Formal wiwit jenjang Paud ngantos SMTA. Malah…sampun dipun adhani lomba ” Tembang dan Dholanan Tradisi”
  Pramila menawi kagungan tembang dholanan engang sanesipun prayogi sanget dipun shared. Kula tengga sanesipun…murih kabudayan ingkang adhi luhung saget dipun lestantunaken.

  • Wah cukup kuathah he lelagon dolanan meniko : menthok2, jamuran, cublak2 suweng, jago kate, kidang talun, buto2 galak, pitik walik jambul, cengkir legi, jaratu, cempa, jambe thukul, gajah2, bibis, jeruk jingga, koning2, lelo ledhung, ris-irisan telo …….

 12. Supriyanto

  Sae sanget dipun inggahaken Mz….?!

 13. Supriyanto

  Sae…sanget menika dipun inggahaken , utawi menawi kepareng kula nyuwun dipun paringi ingang sampun kasebat sarana email kula Mas Wandi. yantos180@gmail.com. Matrnuwun awit kesaenaninipun

 14. Supriyanto

  Maturnuwun sampun kersa minangkani panyuwunan kula

 15. waskito

  sallam hangat

  dulu tahun 80 dan 90 an.. setiap jam 5pagi siaran pedesaan RRI slalu melantunnkan gending. murah sandang pangan seger kuwarasan.

  tapi judul langgam tersebut lupa?

  ayeem buanget..

  jika ada..mohon di share njih

  • Lgm. Meh Rahino Pl.6 karya Ki. Nartosabdo, dengan lelagonnya seperti :

   Wus meh rahinp sumirat bang ing wetan prenahe
   Para tani wiwit mangkat anggarap sawahe
   Amanggul pacul garu luku anggereg kebone
   Andelidir anglur selur datan ono pedhote

   Giyak-giyak angliyak tansah rame ing gawe
   Sesambene tetembangan laras lelagone, … laras lelagone…
   Mungguh pedahe wanci ngunduh tikel pawetune
   Subur makmur mudah sandang pangan wekasane

   Apa seperti itu yang dimaksud Mas Waskito

  • mazgamal

   kulo nggih pados mas nanging dereng ketemu

   • goonarso

    Sami… Kinten2 syaire kados mekaten
    Murah sandang pangan seger kuwarasan… (swara gendhing pembuka)
    Yo kanca padha cancut taliwanda, yo makarya nang bidhange dhewe… Sing wajar lan sing jujur lelakune….. kanggo kamakmuran bangsa negarane . Jaya negarane gemah ripah loh jinawi….

 16. kangsus

  KAYAKNYA WAKTU BLOG SUKOLARAS DULU PERNAH UPLOAD LAGU DUET MUS MULYADI & WALDJINAH “PANGLINGO WONGE”. UPLOAD LAGI DONG PAK! SUWUN!
  JUGA LAGU KENDANG KEMPUL “PENTUL TEMBEM” NYA NENENG SUWITO. MATUR SUWUN!

 17. Hi blogger, i found this post on 21 spot in google’s search results.
  I’m sure that your low rankings are caused by high bounce
  rate. This is very important ranking factor.

  One of the biggest reason for high bounce rate is due to visitors hitting the back button. The higher your bounce rate the further down the search results your posts and
  pages will end up, so having reasonably low bounce rate is
  important for improving your rankings naturally. There is very useful wordpress plugin which can help you.

  Just search in google for:
  Seyiny’s Bounce Plugin

 18. adji hartono

  Pak dhe Wandi, warsa 70 an rumiyin wonten lagu ” Pulau Bali ” kalian ” Aksi kucing ” ingkang nyanyi priyayi putri. Menawi kagungan, mbok bilih kersa maringi kula lagunipun. Matur nuwun.

  • Pulau Bali wonten saking mBakyu Waldjinah irama langgam. Terus saking Liesda Djohan benten malih versinipun.
   Menawi Aksi Kutjing ingkang jadul sanget (1953) saking Ratna, lajeng dekade 1959 wonten saking Nien Lesmana.

 19. adji hartono

  Menawi saged ingkang paling resik swantene pak dhe. Matur nuwun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.