Request

Di kanal atau halaman ini tempat request anda. Khusus untuk tembang2 lawas era 50-60 dan 70-an, dan lelagon atau gendhing-gendhing jawa.

Bagi yang membutuhkan gendhing-gendhing jawa untuk mengiringi acara dan prosesi pahargyan pengantin, saya bersedia untuk membantu dan menyediakan apa yang Anda perlukan.

Silahkan dan sumangga.

1,605 Responses to Request

 1. Om saya minta request dong lagunya HARIE DEA atau RARA RAGADI, saya sudah nyari kesana kemari hanya dapat sedikit informasi saja.. barangkali disini bisa membantu? Terimakasi banyak om…

 2. Margono

  Mohon lagu2 album abunawas mus mulyadi, judul lagu, abunawas, rowo pening, hana caraka, matur Suwun

 3. Ini Mas permintaan lagu Mus Mulyadi, ya seadanya maklum kaset sudah terlalu lama.
  abunawas
  hanacaraka
  rawapening
  Selamat menikmati

 4. Margono

  Sugeng ndalu mas, Nyuwun lagu album abunawas mus mulyadi, narayana, jole deng , ki ageng sela, matur Suwun mas

 5. Prajudi

  Mas Suko,kagungan album the Rollies yg isinya lagu barat?yg salah satunya gone are song of yesterday.nwun

 6. t.a. priyonggo

  Sugeng kepanggih Pak Wandi. Wekdal menika kula badhe nyuwun Gendhing Ayun-Ayun Gobyog. Menawi Bapak kagungan nyuwun supados dipun unggah wonten ing mriki. Matur nuwun saderengipun. Salam zadoel.

  • sukoasih

   Gending AyunAyun Gobjog sampun kula unggah. Mangga Mas Pri dipun pundhut.
   Boten langkung ngaturaken Sugeng Siam…

   • t.a. priyonggo

    Ngaturaken gunging panuwun kagem Pak Wandi awit saking kepareng maringi Gd Ayun Ayun Gobyog ingkang sakalangkung nyamleng lan saged damel ayem ing penggalih. Kula namung saged dedonga mugi Pak Wandi tansah pinaringan sehat lan saras katebihna ing sawernining rubeda. Mugi ugi tansah pinaringan panjang yuswa ingkang barokah.
    Ngaturaken Sugeng Siyam, mugi Gusti Allah tansah paring rahmat lan barokah. Nuwun .

 7. Budi Suharyono

  lagu djanga terong link download kok mati?

 8. Budi Suharyono

  Lagu Djanag Terong kok link downloadnya mati??

 9. Prajudi

  Sugeng siang mas Suko,sugeng Ariyadi,ngapunten menawi lepat,asring ngrepotišŸ˜ugi kagem bpk2,ibu grup sukoasih Sugeng Ariyadi.
  sakmenika kula badhe ngrepoti panjenengan maleh mas suko.menapa kagungan lagunipun Pance judulipun Sementara rekaman JK,nwun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.