Sabda Tama pahargyan pengantin

Sabda Tama atau nasehat untuk kedua mempelai sebagai bekal dalam mengarungi bahtera berumah tangga. Nasehat seperti ini biasanya dilakukan oleh sesepuh atau orang tua yang sudah berpengalaman. Prosesi ini dilakukan pada acar pahargyan pengantin adat jawa.

“Para pinisepuh saha para lenggah ingkang kinurmatan, ndungkap adicara ingkang saklajengipun paringanipun wursitawara ingkang mirunggan kaparingaken dhateng putra pinangngaten sarimbit lumeberipun dhumateng para lenggah. Sabdatama saha wursita aji kasuwunaken dhumateng panjenenganipun Bapa Suko. Wasana wekdal sakcekapipun kula aturaken, kanthi binarung ungeling Gendhing Udan Basuki. Sumangga… “

Nuwun para Bapak saha Ibu ingkang ngasto nayakaning negari reh kapradatan
miwah kaprajaning gegebengan kita ingkang minulya. ...

5 Comments

Filed under Audio, Budaya, gendhing jawa, Musik

5 Responses to Sabda Tama pahargyan pengantin

  1. Itu vocalnya mas Wandi ya? ternyata bagus bahasa jawanya, salut

  2. Suko dengan Sukoasih itu beda, apalagi maswandi hehehe…

  3. mas wandy bagus pokalnya saya suka……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.