Gendhing Pahargyan Vol.2 – Mijil Sulastri

imagebam.com
Gendhing Pahargyan untuk pawiwahan pengantin oleh Paguyuban Karawitan Sekar Arum dengan waranggana Nyi. Supadmi, Suyatmi dan Cendhani Laras [Lokananta ACD-318].

  • Ayak-ayakan Sl.9 [Subamanggala lumebet sasana pawiwahan badhe mangarsani Kirab]
  • Ktw. Subakastawa Sl.9  [Panganten Kirab tumuju sasana busana]
  • Ktw. Mijil Sulastri Pl.Br  [Panganten Kirab saking sasana busana tumuju dhampar rinengga]
  • Ldr. Serang Pl.Br  [Subamanggala wangsul]
  • Ldr. Sri Rejeki-Ktw. Subakastawa Rinengga Pl.6  [Gendhing selingan ing swasana pawiwahan]
  • Bawa S.M. Dhandhanggula Sidoasih-Lgm. Setyatuhu Pl.6  [Gendhing selingan ing swasana pawiwahan]

2 Comments

Filed under Budaya, gendhing jawa

2 Responses to Gendhing Pahargyan Vol.2 – Mijil Sulastri

  1. Sugeng siang Kamas Wandi, matur nuwun Gendhing Pahargyan Vol. 2 sampun kula undhuh, lan meniko nembe dipun laras 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.