Gendhing2 Sungkawa

sungkawa

Gendhing-gendhing sungkawa atau gendhing kesedihan berikut ini hasil konversi dari kaset yang baru saja diperoleh. Bersama Karawitan Riris Raras Irama pimpinan R. Harjono dengan waranggana atau pesindhen Anik Sunyahni, Supadmi. [lama ditunggu oleh pecinta Sukoasih/Sukolaras]

10 Comments

Filed under Budaya, Musik

10 Responses to Gendhing2 Sungkawa

 1. Soetardie Haryodiwignyo

  Nderek unduh nggih. Kaset pita kula gending sungkawa risak, terus sakmenika dereng wonten gantosipun.. Dados menawi wonten tiyang sedo nggih mawi mboten ngagem iringan. Matur suwun

 2. ragiel condrowongso

  Matur sembah nuwun gending sungkawanipun. Mugi2 Sukaasih tansah moncer

  • sukoasih

   Sami2 mas Ragiel. Tengga mangke kula unggah gendhing/beksan enggal oleh2 saking bibar manthuk Solo.
   Gendhing gagrag Banyumasan, Jawa Timuran lan Guyonan saking Surono, Ki. Suroto utawi Genderan Nyamleng. Sedoyo produksi Lokananta

   • we.. lha… kundur saking solo ngasto oleh-2 kathah..? 🙂
    namung kok boten wonten ingkang dipun ampiraken dateng patran? 😀

    • sukoasih

     Wekdalipun dioyak-oyak masWi, nopo malih diajak masIndranoto ngraosaken mie godhog dateng arah pr.tritis [juan kemringet tenan jalaran adooohe].
     Mangke sanes wekdal kulo khususaken pinanggih masWijono.

 3. Nova.

  nyuwun gending sungkawa . Lara Lara sl 9.pados dateng kaset mboten manggihaken.

  • sukoasih

   Nova, bokmenawi ingkang dipun kersakaken Loro2 Topeng. Menawi Lara-Lara Sl.9 kula kok dereng nate mirsani utawi mirengaken.

 4. rudi purwanto

  mas,mbok menawi kepareng kawula nyuwun vokal gerongipun mbok mnawi wnten sekalian not ipun…..smbahnuwun

 5. sugeng

  matur nuwun gendhingipun… dados berkah tumrap raos kula…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.