Ketawa bersama Petruk, Gareng dan Bagong

Petruk

Anda pasti akan tertawa atas sajian dan hiburan dagelan oleh Petruk, Gareng, Bagong dan Putri yang diperankan oleh seniman kondhang dari Surakarta seperti Surono, Suroto, Suratmi dan Suroto.S.

  • sekar pocung ngelmu iku – gd. rujak jeruk – obrolan – gd.  sontoloyo – obrolan
  • uler kambang – gd. godril – obrolan – gd. serendo-rendo – obrolan – godril – obrolan – gd. perkutut manggung
  • gd. mburu kijang – obrolan – tahu tempe – obrolan – gd. dolanan – obrolan
  • gd. pangkur – obrolan – gd. rujak jeruk

Silahkan nikmati obrolan yang membuat tertawa ria ini.

2 Comments

Filed under gendhing jawa, Musik, tembang jawa

2 Responses to Ketawa bersama Petruk, Gareng dan Bagong

  1. Adi Susetyo

    Sugeng pitepangan malih pak Wandi…dangu anggen kulo madosi blog Sukolaras ingkang sampun “almarhum”. Alhamdulillah sampun pinanggih malih, malah dipun papag kaliyan Gareng sak porokonco….hehehe…matur nuwun pak.

    • Sugeng pepanggihan malih rakamas Adi Susetyo. Bokmenawi meniko sampun jodho saged pinanggih wonten pondok enggal gantosipun Sukolaras niki. Mangga dipun sambung pasederakan kanti sukoasih…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.