Ngundhuh Temanten (Boyong Temanten)

Pada umumnya pahargyan temanten itu dilakukan dua kali. Satu kali dilakukan oleh keluarga mempelai wanita, dan kedua kalinya dilakukan di tempat keluarga mempelai pria. Penyelenggaraan pahargyan di tempat mempelai pria disebut Ngundhuh Manten/Mantu  atau Wisuda Tali Darma.
Bagi masyarakat Jawa, seremoni pernikahan menjadi hal yang begitu penting dan bersifat sakral. Menurut adat Jawa penyelenggaraan ini merupakan bentuk legalitas antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dalam menjalin ikatan perkawinan. Bagi kedua orang tua merupakan suatu kebahagiaan, di mana mereka telah berhasil mengasuh putra-putrinya hingga menghantar ke gerbang hidup berumah tangga.

Berikut gendhing untuk menghiasi dan mengisi pada acara Ngundhuh Temanten.

1. Gd. Boyong Temanten – Ldr. Boyong Temanten Pl.Br [15:55] – kedatangan kedua mempelai beserta rombongan.

2. Ktw. Boyong Basuki Pl.Br [13:18] – kedua temanten memasuki sasana wiwahan.

Pasangan pengantin memasuki sasana pawiwahan diperdengarkan gending Ktw. Boyong Basuki

Buka : 6 7    2 3 2 7    3 2 6 5    . 3 . 2   Gong
A: . 6 . 5  . 6 . 3  . 6 . 5  . 3 . 2 Gong (5x)
B: 6 6 . .  6 6 . .  6 7 6 5 3 3 5 6 Gong
 Punapa ta mirahingsung, prihatin waspa gung mijil
C: . 7 6 5  3 3 . 5  6 7 5 6 . 5 2 3 Gong
 Tuhu dhahat tanpa karya, sengkang rinemekan Gusti
D: 6 6 . .  6 5 3 2  7 2 3 2 . 7 5 6 Gong
 Gelung rinusak sekarnya, sumawur gambir melathi
E: . 2 . 3  . 2 . 7  3 2 6 5 . 3 . 2 Gong
Cakepan ke 2 sampai ke 5
 Upama tyase mangunkung, mulating sira dyah ari
 Sayekti melu mangarang, telase riris gumanti
 Ingkang taranggana sumyar, remek dening salah kapti
Marmanta mangurah gelung, lintange merang ningali
Mring langening kiswanira, miwah kidang kidang isin
Miyarsa ing swaranira, si kidang umpetan tebih
Tuwin kombang kombang geng kung, miyarsa swaranta yayi
Kadi merange si kidang, anoning liringireki
Mangkana susahing kombang, malah tyasira lir kanin
Kabot kabotan lung gadhung, wekasan mungkret amuntir
Mulat nggenira saduwa, malah malah cengkir gadhing
Kang tiba mrih dherangkalan, umpetan mring jurang trebis
Jalannya irama gending : A 5x, B-C-D-E kembali ke A dst sampai 5 kali.

4 Comments

Filed under Budaya, gendhing jawa, Musik, Renungan

4 Responses to Ngundhuh Temanten (Boyong Temanten)

 1. Sahé sanget seratanipun, Pak Suko. Menggah seratan subtitle karaoké campursari kados makaten, éndah sahénipun.

  • sukoasih

   Sampun kula duga (bethek) menawi coretan babagan ngundhuh temanten dipun lirik Pak Ahmad.
   Mangga dipun translate seratan kinanthi kasebat.

   • Ngapunten, Pak. Kula kirang wasis manawi kedah dados translator. Kula nembé saget dados transliterator 😀

    • Hahaha…. sami kula nggih dereng gaduk.
     Kinanthi riptanipun Paku Buwana IV ingkang kebak pitutur ugi piwulang luhur.
     Cobi dipun simak kemawon gending ketawang boyong basuki lajeng dipun midangetaken cakepanipun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.