Orkes Keroncong Gema Puspita – Kembang Kacang

Keroncong Langgam Jawa bersama penyanyi Gesang, S. Mulyani, Ismanto, S. Harti, Waluya dan S. Harni dengan iringan Orkes Keroncong Gema Puspita pimpinan M. Munawir.  [Kiriman dari rekan komunitas Sukoasih yang masih berupa kaset ].
Berikut tembang-tembangnya :

Mendra artinya = Lelungan [mohon dikoreksi kalau tidak benar]

3 Comments

Filed under Musik, tembang jawa

3 Responses to Orkes Keroncong Gema Puspita – Kembang Kacang

 1. Nani W

  Matur nuwun pak, kula tengga sanesipun

 2. Kadosipun Kamas Wandi sampun leres, “mendra” tegesipun “lelungan”.
  Tembung “mendra” ugi wonten ing serat Wedhatama pupuh Sinom:
  Saben mendra saking wisma; Lelana laladan sepi; Ngisep sepuhing sopana; Mrih pana pranaweng kapti; Tis-tising tyas marsudi; Mardawaning budya tulus; Mesu reh kasudarman; Neng tepining jalanidhi; Sruning brata kataman wahya dyatmika.

  “Mendra” ugi saged dipun tegesi “ilang”

  Duuh… kula menawi mireng Lgm Dongengan – Gesang Martohartono, lajeng trenyuh, kemutan critanipun simbah naliko jaman “agresi walandi ingkang kaping kalih” utawi asring dipun wastani “doorstoot walandi”. 🙁
  Tiyang “ndesa” pantes dipun tuladha, ingkang tansah “ayeman ati, ora murka”. 🙂 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.