Tag Archives: anteping sih

Langgam AntepingSih = Anteping AtiKU

Langgam Anteping Sih yang disusun oleh Supadmi bersama Karawitan Riris Raras Irama Surakarta dibawah asuhan Sunarto Ciptosuwarno.

"Sakabehe ndak antepi aku tansah nyenyuwun Ywang Widdi
 Tinebihna hing godha rencana ayomana mring kawula
 Saiki ndak anti-anti bisawa dadya ati sawiji
 Muga-muga kasembadanana sakabehe penyuwunku
 Kabeh papasthen iku datan bisa den selakna
 Marga tri prakara jodho begja pati tan ngawruhi
 Akanthi meneping ati rinasa entheng kang ndak lakoni
 Kang ndak esthi bisawa kelakon ing tembe manggya kamulyan"

Nikmati langgam Anteping Sih yang diawali dengan Bawa Sekar Macapat Mijil, dan simak cakepan atau syairnya.  [Semoga menjadikan Pencerahan].

Leave a Comment

Filed under Budaya, gendhing jawa, Renungan, tembang jawa