Tag Archives: gendhing langgam

Gending Aneka Langgam – Karawitan Studio RRI Surakarta

Aneka langgam-langgam jawa oleh Karawitan Studio RRI Surakarta, diantaranya Ngelam-Lami, Ali-Ali, Caping Gunung, Larabranta, Wuyung, Yen Ing Tawang, Ngimpi, Resepsi.

6 Comments

Filed under gendhing jawa, Musik, tembang jawa

Gendhing-Gendhing Laggam Jawa

Gendhing Langgam Jawa dengan musik gamelan yang penuh dengan falsafah dan pitutur utama bagi kehidupan pada umumnya.
Salah satu langgam jawa “Babon Angrem” karya/penyusun Cipto yang diawali dengan bawa sekar macapat Asmaradana yang ngemut (memuat piwulang) seperti ini :

“Wus dadi jangkaning nagri, Denya hanggayuh kabagyan, Kanthi ngatur klahirane, Pra putra lan bale wisma, Marsudi kasarasan, Nora kendhat wulang wuruk, Njalari mring katentreman”.

Syair Langgam nya :
“Wiwit iki pakne thole kudu wis mangerti, Bab sing endi aja nganti amberung mung anuruti ati, Mikir ena karepotan kita tembe buri, Tak saguhi pisan kudu bisa ngatur marang klahirane, Tansah dadi ati para putra kang sartane anggula wenthahe, Amarsudi kasarasan banget maedahe, Banget maedahe kabeh kuwi mau uga bisa handayani, Hanjalari kula warga bagya sejahtera kang sejati”.

Leave a Comment

Filed under Audio, Budaya, gendhing jawa, tembang jawa