Tag Archives: karawitan jawa

Klenengan Gobyog – Pendhisil

Pendhisil, itulah tembang dolanan anak yang sudah tidak dikenali lagi oleh anak-anak masa kini |KUNO|

?penDisil\  = Pendhisil
“Pendhisil pendhisil, pendhito leng ulengan,
gedebug jaran tibo lurung, lengkong sekati lengkong,
anakmu digowo uwong, kari ndomblong, kari ndomblong,
sak pola heee, sak pola heee,
nolo joyo bang buntute, kate loro ngumbe wanine cedhak omahe, prengat-prengut, sopo keri kempas-kempus”.

| mohon di KOREKSI |

Berikut tembang Pendhisil yang diawal dengan Bawa Sekar Ageng Retna Asmara dhawah Gendhing Kembang Widara – Ladrang Cangklek duterukan Pendhisil laras peloh nem (15:28)

Jalannya gendhing :
Bawa S.A. Retno Asmara.
Dhuh kusuma, Kang tansah asung wardaya, Sun tetedha, Den ira sih tinulusna, Kawulan ta, Sukeng tyas mangestu pada, Mring paduka, dhawah gendhing mbang widara,……  masuk ke irama gendhingnya.

. 5 2 .     2 5 2 3     6 5 3 5     3 2 1 2
. 5 2 .     2 5 2 3     6 5 2 1     6 5 3 5
. . 5 6     5 3 2 3     1 2 3 .      6 5 3 5
. 3 5 .     6 5 3 2     6 1 2 3     6 5 3 2 Gong 2 kali terus ldr Cangklek
Ldr. Cangklek
5 6 5 3    5 6 5 2     5 6 5 3     2 1 2 6
55362321   55362356   356.6535   66536532 Gong terus keiramaIII
Irama III
. 5 . 6     . 5 . 3     . 5 . 6     . 5 . 2
. 5 . 6     . 5 . 3     . 2 . 1     . 2 . 6
3 5 3 6   2 3 2 1   5 5 3 6   2 3 5 6
3 5 6 .    6 5 3 5   6 6 5 3   6 5 3 2 Gong 3 kali suwuk
Notasi Gendhing Kembang Widara dapat diunduh kesini.

Cakepan Kinanthi [gerongan suara wiraswara terus diikuti oleh swarawati/pesindhen] seperti ini :
1) “Mideringrat hangalangut, lelana njajah nagari, mubeng tepiring samodra, sumengka hanggraning wukir analasak wanawasa |tembang pendhisil|, tumuruning jurang trebis”
2) “Sayekti kalamun suwung, tangeh miriba kang warni, lan sira pepujaningwang, manawa dhasaring bumi, miwah luhuring akasa |tembang pendhisil|, tuwin jroning jalanidi”
3) Iku ta sapa kang weruh, nanging kiraning tyas mami, sanadyan ing bawana, anaa kang madha warni, maksih sumeh semu nira, ruruh rarase respati”

yang masih konsisten melestarikan budaya bangsa…

8 Comments

Filed under gendhing jawa, Musik, tembang jawa

Gamelan ASKI Surakarta

Inilah gendhing-gendhing garapan seniman  dari ASKI Surakarta pimpinan DR. Rahayu Supanggah S.Kar, bersama swarawati Nyi. Sudarti, Nyi, Supadmi dan Ni Sri Suparsih (bintang tamu) dengan wiraswara Darsono S.Kar dan T.S. Suparno S.Kar.

  1. Gdh. Kembang Lumbu Pl.6 [diawali Bawa Sekar Macapat Asmaradana Jakalola – Gdh. Kembang Lumbu – Jurang Jugrug, Bribil, Srepeg panjang – uran2 Sinom Grandel, Gambuh terus Godril Lumajang]
  2. Lanc. Parisuko Pl.6 [lanc. Parisuko – Lelagon Kang Cumengkling, Rampak Rempeg – Parisuko)

Leave a Comment

Filed under Musik