Tag Archives: kemerdekaan indonesia

Indonesia Lestari Merdeka = SantiMulyo

merdeka

Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69

Untuk negeriku yang subur dan makmur. Subur tanpo tinandur, murah tanpo tinuku. Gemah ripah loh jinawe, toto tentrem kerto raharjo. Itulah cita-cita yang didambakan oleh rakyat di negeri tercinta ini.

Dalam memperingati hari kemerdekaan, harapan semua kawula Indonesia tetap Lestari Merdeka, dan asesanti “Santi Mulyo”. Santi berarti pandonga (permohonan doa) dan mulyo artinya kamulyan (kesejahteraan).

Santi mulyo, santi mulyo
Luhur mulyaning negara, Indonesia pasthi jaya
Tarlen saking golonging sedyatama
Manunggal mrih santosa, cipta rasa budi karsa
Gumelare memayu hayuning bangsa
Basuki yuwana, sirna papa sangsaya
Sampurnaning bebrayangung Pancasila
Mangambar gandanya arum, Indonesia langgeng merdika.

Puji mulya, puji mulya
Luhur kemuliaan negara, Indonesia pasti jaya
Tiada lain dari tekad utama
Manunggal biar sentosa, cipta rasa budi karsa
Terhampar kesejahteraan bangsa
Selamat sirna kesengsaraan
Kesempurnaan masyarakat Pancasila
Semerbak wangi harum, Indonesia lestari merdeka

Merdeka ….. Merdeka ….. Tetap Merdeka.

5 Comments

Filed under Budaya, gendhing jawa, Renungan