Tag Archives: kirab kanarendran

Tuladha Kirab Pengantin [Kanarendran]

Pada acara pahargyan pengantin adat Jawa, untuk mengiringi prosesi Kirab Pengantin atau lazimnya disebut Kirab Kanarendran yaitu jengkaring (budalnya) kedua pengantin dari sasana rinengga menuju sasana wiwaha dihadapan para tamu undangan.

“Wus dumugi unggyan ingkang tinuju, Ki Suba Manggala gya asung dhumateng putra temanten sarimbit nulya jengkar saking sasana rinengga, jengkaring putra temanten pindhane Sri Narendra lagya cangkrama kalihan ingkang garwa, binarung ungeling Ktw. Langengita SriNarendra.


Ora goleh seneng nanging kudu bisa gawe senenging liyan.
Ora golek marem nanging kudu bisa gawe mareming liyan.
Ora golek jeneng nanging kudu bisa njunjung asmaning liyan.

3 Comments

Filed under Audio, gendhing jawa