Tag Archives: kirab kasatriyan

Panyandra Kirab Kasatriyan pada Pahargyan Pengantin

Usai dilangsungkan Kirab Kanarendran [iringan gendhing Langengita Srinarendra], adi cara selanjutnya yaitu Kirab Kasatriyan (ganti busana). Kedua pengantin kembali menuju memasuki sasana pawiwahan.

“Dupi wus purna nggenya gantos busana, dening Sang SubaManggala, Sri panganten sarimbit gya kaderekaken miyos saking panti busana wangsul manjing sasana pahargyan” 

Jalannya kirab kedua pengantin diiringi gendhing Ketawang Subakastawa laras pelog nem.    [panyandra Kirab Kasatriyan]

Leave a Comment

Filed under Audio, Budaya, gendhing jawa, Musik