Tag Archives: lebda jiwa

Paguyuban Karawitan Justisi Laras

Karawitan Justisi Laras deari Pengadilan Negeri Madiun dengan pimpinan Soekarno, SH bersama swarawati pesinden Tukinem dan Tugini.
1. Gdh. Budheng-Budheng, Dhandhanggula Turulale, Ldr. Sarayuda Pelog 6
2. Bawa Sekar Ageng Maduretna dhawah Gdh. Lobong, Kinanthi Jurudemung, Sinom Puspanjala, Ldr. Lobong, Ktw. Sekarteja Slendro Manyura
3. Bawa Sekar Ageng Langenkusuma dhawah Gdh. Kembang Gayam, Kembang Kates Pelog 6
4. Bawa Puspamadya dhawah Gdh. Lebda Jiwa, Ktw. Mijil Sulastri Pelog Barang

1 Comment

Filed under gendhing jawa, Musik