Tag Archives: nyi. podosih

Kesenian Jawa Studio RRI Yogyakarta – Ldr. GonjangGanjing

Berikut gendhing jawa dari Kesenian Jawa Studio RRI Yogyakarta pimpinan Ki. Tjokrowasito, atau K.P.H. Notoprojo, K.R.T. Wasitodiningrat  empu karawitan dengan pesinden (swarawati) kondang dekade 60-an yaitu Ldr. Gonjang-Ganjing Sl.9 [Nyi. Podosih] dan Mijanggong Pakpem Pl.6 [Niken Larasati], produksi Lokananta.
Pesinden lain seangkatan itu seperti Lr. Cendaniraras (Muljani), Lr. Maduraras (Mudjinah), Lr. Puspitoraras (Suparni) dan juga G.R.Ayu Koes Murtijah, WoroPodang, TambangRaras, Niken Larasati, Nyi. Bei Mardusari.

Sebagai warisan (baca : heritage) budaya yang adiluhung, gending jawa yang sangat langka ini perlu dilestarikan.


Panguwasa iku ora kanggo nguwasani, nanging kanggo hangayomi

1 Comment

Filed under gendhing jawa, Musik