Tag Archives: pecel ayu

Sala Kuncara – Waldjinah

Berikut tembang keroncong jawa dari Waldjinah dalam album Onde-Onde bersama Orkes Bintang Surakarta pimpinan Waldjinah Budi. Beberapa lagu seperti Sala Kuncara, Onde-Onde, Payungan, Pecel Ayu, Prol Tape, Kacu [hadiah sebagai lambang cinta kasih seperti halnya Saputangan].

"Kuta Sala adiluhung, dadya loking wong sak nagri, Redi lawu sisih wetan, Ing kilenku mung nerahadi, Candi Sukuh pereng argo, Sesawungan milangoni.
 Kuta Sala pancen kuta kuncara, Seni lan budaya kondang nganti manca praja.
 Kuta Sala kuta pariwisata, Akeh petilasan jamane kuno makuno.
 Putri Sala la la la la kondang ayu-ayu dewe. Bengawan Solo mili ngetan nambahi asrine, Kuta Sala pantes lamun sinebar, Pusering budaya Surakarta Hadiningrat"

Selamat menikmati tembang dari Mbakyu Waldjinah yang didapat dari hasil blusukan di kota Surakarta Hadiningrat.

6 Comments

Filed under Musik, tembang jawa