Tag Archives: shalawat rambu

Sholawat multi Bahasa

Alunan sholawat dengan berbagai bahasa, seperti Arab, Jawa, Sunda, Minang, Mandarin dan versi English.

Allahuma shalli wassallim alaa, Sayyidina wa maulana Muhammad, Allahuma shuril Islam wal muslimin, Wa ahlikil kafarata wadz dzalimin. [Arab]

Duh Gusti mugi paring rahmat lan keselamatan, Katur Kanjeng Nabi Muhammad kan mulyo, Mugi kerso paring slamet umat niko, Kaum muslimin muslimat sedoyo. [Jawa]

Yaa Allah pour grace and salvation, For Prophet Muhammad noble messengers. Ya Allah please protect and keep his people, Muslimin, and muslimat all the world. [English]

Ya Allah qing chu ren ci ji phing an, Weilei bi xia Muhammad zhen zhu shi zhe xian da, Ya Allah shi an chuen ren lai, Ge wei qien bu yi shi lan ren lei. [Mandarin]

Sholawat Rambu, dengan iringan Gamelan :

Shalawat Shalli Wasallim :

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Leave a Comment

Filed under Musik, Renungan

Shalawat Rambu

Karya anak bangsa dari ISI Surakarta ini mewacanakan kembali bahwa tradisi itu bagaikan bahan mentah, yang siap dapat dimasak kembali dengan kreativitas untuk kembali menjadi menu yang lezat, nyaman dan merasuk hati sanubari.
“Shalawat Rambu” karya Waluyo, Sarjana karawitan membawa getaran dan nuasa Islam yang begitu pekat. Menempatkan tembang shalawat pada gending Rambu dalam melodi gamelan sekaten, penuh puji-pujian keagamaan dan ayat-ayat macapat.
“Aduh Gusti, Gusti Allah kang amurba jagad kang gumelar
Maha welas sarto asih marang kabeh kang tumitah”

Shalawat merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan bagi setiap umat muslim untuk mengamalkannya. Doa dalam shalawat merupakan perwujudan umat Islam kepada Nabinya dan bisa membimbing tingkah laku sesuai yang diteladani oleh Nabinya.
“Shalawat” dapat diartikan doa atau seruan kepada Allah, dan “Rambu” dalam bahasa Arab berarti “Rathuna” yang berarti Allah Pangeranku.

Leave a Comment

Filed under gendhing jawa, Musik, Renungan, tembang jawa