Tag Archives: tombo ati

Sholawat Jawa – Nyuwun Ngapuro

Sholawat Jawa oleh alunan  suara Hj. Wafiq Azizah. Beberapa alunan sholawat seperti Nyuwun Ngapuro, Tombo Ati, Ilir-Ilir, Limo Perkoro, Mampir Ngombe.

Leave a Comment

Filed under Musik, Renungan

Tombo Ati = Obat Hati

Tembang Tombo Ati (Obat Hati) konon diciptakan oleh Sunan Bonang cucu maharaja terakhir Majapahit. Sunan Bonang adalah salah satu dari Wali Songo yang bernama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang  salah seorang dari pada legenda Walisongo, mengubah sebuah lagu rakyat yang dikenal dengan nama Tombo Ati. Tombo dalam bahasa Jawa bermaksud “penawar” dan Ati bermaksud “hati”.

Tombo ati iku limo perkarane, Kaping pisan maca Qur’an lan maknane, Kaping pindo sholat wengi lakonono, Kaping telu wong kang sholeh kumpulana, Kaping papat kudu weteng ingkang luwe, Kaping limo dzikir wengi ingkang suwe, Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, Mugi-mugi Gusti Alloh nyembadani”

Obat hati itu lima perkaranya, Yang pertama baca Qur’an dan maknanya, Yang kedua shalat malam dirikanlah, Yang ketiga berkumpullah dengan orang sholeh, Yang keempat berbanyaklah berpuasa, Yang kelima dzikir malam perpanjanglah, Salah satunya siapa bisa menjalani, Moga-moga Gusti Allah mencukupi.

Nabi Muhammad SAW bersabda :
"Dalam setiap tubuh itu ada seketul daging. 
Sekiranya ia baik, baiklah seluruh tubuh itu. 
Dan sekiranya ia tidak baik, maka tidak baiklah seluruh tubuh itu. 
Ketahuilah, itulah hati"
Imam Nawawi RA dalam salah sebuah karyanya Kitab AT-Tibyaan, memuat bait-bait seperti berikut :
 =Khamsun hunna dawaul qalb (ada lima perkara yang menjadi penawar hati)
 =Qiraaatul quran (membaca Qur'an)
 =Wa qiyamul lail (dan melakukan shalat malam)
 =Wa majaalisatus shalihien (dan berkumpul dengan orang yang baik)
 =Wa ikhlaaul baathin (dan berpuasa)
 =Wa tadharruibdas shabaah (dan berdzikir menjelang subuh)

5 Comments

Filed under Budaya, Musik, Renungan, tembang jawa

Shalawat irama Keroncong

Keroncong sebagai khas musik Indonesia di aransemen ulang dengan musik berirama shalawat.  Shalawat yang sarat akan puji-pujian kepada kebesaran Tuhan YME seperti pada lagu Tombo Ati, Mung Sak Dermo dan Merdiko, garapan K.H. Ma’ruf Islamuddin dari Ponpes Walisongo Sragen Surakarta.
Nikmati shalawatan berirama keroncong berikut ini (sumbangsih dari rekan Sukoasih yang tidak mau disebut identitasnya).

  1. Mung Sak Dermo   # Kangen
  2. Tombo Ati
  3. Merdiko   # CucakRowo

Leave a Comment

Filed under Musik, tembang jawa