Tag Archives: tukinem

Gendhing Langgam Jawa Klasik

lgm jawi.jpg
Gendhing-gendhing langgam jawa klasik dengan alunan swarawati kondang seperti Nyi. Tukinem, Nyi. Ngatirah dengan suara yang indah dan lembut.

5 Comments

Filed under Budaya, gendhing jawa, tembang jawa

Gdh. GambirSawit – Nyi. Cendani Raras

Gending Gambirsawit dengan swarawati atau pesinden moncer Nyi. Cendani Raras, Tukinem, Tugini, Suparni, Suyatmi. Alunan gending ini diprakarsai oleh Dr. Rahayu Supanggah S. Kar sang maestro gamelan yang sudah kondang di mancanegara. Dengan gamelan Sekar Rasa Tentrem dan para pradonggo (penabuh gamelan) yang mumpuni seperti R. Ng. Tarno Pangrawit, R. Ng. Puspa Pangrawit, Wakijo, Ki. Purbo Asmoro (dalang moncer) dan lainnya.

Nikmati alunan gending Gambirsawit laras slendro pathet sanga (Sl.9)  yang diawali dengan Pathetan>Bawa Sekar Ageng Rara Bentrok>Srepeg Pangkur Palaran-Srepeg Pathetan Jugag, dengan full stereo dan audio digital yang sempurna.

Bawa Sekar Ageng Rara Bentrok Sl.9
 Temenena kang den anti
 Gambirsawit durung muni
 Tur iku nora mboseni
 Wit kuna nganti saiki
 Nadyan sajam muni ping tri
 Serenge durung ngendhoni
 Panabuhe maksih uthi
 Tandha dhemen trusing ati

Leave a Comment

Filed under Audio, gendhing jawa, Musik