Tembang Waldjinah & Andjar Any

Ajakan Waldjinah dan kawula kebanyakan untuk mengadakan DjandjiRukun dan ber GotongRoyong tuk “mrantasi gawe” agar rampung garapane.

Kang yogya sira elingo, aywa sira pisah tuhu ning esti, sungkem mring bangsa mrih luhur,  watak murka sirnakna, haywa sira ngegungken ing dirinipun, dadiyo satrio tama,  ing karsa mung amrih becik.

Janji rukun lahir lan batine, opo wae gampang kelakon sedyane, janji rukun kabeh tumindake, gotong royong enggal rampung garapane.
Ayo … kita rukun, ayo … kita mbangun, ayo … kita rukun, ayo … kita mbangun.

  1. Djandji Rukun
  2. Gudheg Aju (Waldjinah & Andjar Any)
  3. Rembulan Ndadari
  4. Pamudjiku
  5. Menur Seta

Pantja Pratama iku kang andjalari bisa nukulake kawibawaning PEMIMPIN. Wibawa iku tembung Bawa oleh ater-ater Wi (Wi = Bawa) tegese : Wi = Luhur = Linuwih, Bawa = Laku.
Thukuling “Wibawa” menawa handuweni watak ” Budi Luhur”.

Leave a Comment

Filed under Musik, tembang jawa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.